☀️ 🌙 🧏‍♂️

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego Ap. w Brzesku

Aktualności

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba

2023-10-03 16:16:50

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba
Brzesko, 21 października 2023 r.

Miejsce obrad: Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II w Brzesku, Plac Targowy 10

Organizatorzy konferencji:

 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia

Komitet organizacyjny konferencji:

 • prof. dr hab. Piotr Roszak – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
 • dr Franciszek Mróz, ks. dr Dariusz Doburzyński, ks. mgr Józef Drabik, ks. mgr Marcin Gazda – członkowie Komitetu Organizacyjnego

Program wydarzenia:

8:00 – Msza Święta inaugurująca w Sanktuarium św. Jakuba

9:00 - 9:30 – rejestracja uczestników konferencji

9:30 - 10:00 – otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości

10:00 - 11:30 – I sesja referatowa (prowadzący: dr Franciszek Mróz):

 • Klaus Herbers (Uniwersytet w Erlangen, Niemcy): Liber S. Jacobi – Kodeks Kaliksta: kluczowy dokument dla kultu św. Jakuba i pielgrzymek;
 • Vedran Prazen, Ivo Milat (Confraternity of St. James, Chorwacja): Dziedzictwo Camino de Santiago w Chorwacji;
 • Oresta Bordun (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina): Dziedzictwo kulturowe Lwowskiej Drogi św. Jakuba;
 • Alfred Krogmann (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja), dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Dziedzictwo kulturowe wybranych odcinków Drogi św. Jakuba w krajach Europy Środkowej-Wschodniej.

Przerwa kawowa (11:30 - 12:00)

12:00 - 13:30 – II sesja referatowa (prowadzący: ks. Marcin Gazda):

 • prof. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie): Co liczy się na camino? Średniowieczna polemika kaznodziejów wokół celu pielgrzymowania;
 • prof. Paweł Mąkosa (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Camino od duchowości do religii?
 • prof. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): "Stara Europo: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą!" Aktualność aktu europejskiego papieża św. Jana Pawła II;
 • dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie): Upowszechnianie kultu relikwii św. Jakuba Apostoła, a rozwój Dróg św. Jakuba w Polsce – wybrane przykłady, praktyki, znaczenie;
 • dr Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Korzenie i skutki mentalnego utożsamiania pielgrzymki i procesji w optyce ludzi Kościoła.

Przerwa obiadowa (13:30 - 14:30)

14:30 - 15:45 – III sesja referatowa (prowadzący: ks. prof. Piotr Roszak):

 • dr Łukasz Mróz (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy): Turystyka religijna i turystyka kwalifikowana na Drodze św. Jakuba w Polsce - wybrane inicjatywy;
 • mgr Marta Małkus (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Magdalena Dokurno (Stowarzyszenie Czas A.R.T.): 21 km drogi zrozumienia. Poznawanie tożsamości ziemi wschowskiej na Drodze św. Jakuba;
 • dr Łukasz Skarżyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Gościnność jako dziedzictwo Camino de Santiago. Acogida cristiana i jej znaczenie;
 • dr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Camino de Santiago – czy tylko „dziedzictwo kulturowe”?
 • mgr Marcin Gazda (Katolicki Uniwersytet Lubelski): W poszukiwaniu transcendencji i osobistego rozwoju: motywacje, doświadczenia i efekty Camino.

15:45 - 16:15 – generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

17:00 – koncert w Sanktuarium św. Jakuba: Chór Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny w Krakowie – Schola Cantorum Cracoviensis, “!Ultreia. Koncert pieśni szlaku św. Jakuba!”

18:00 – uroczysta kolacja dla zaproszonych gości


W trakcie wydarzenia odbędzie się promocja książki ks. dr Dariusza Doburzyńskiego pt. „Piechotą ku zbawieniu czyli dlaczego chrześcijanie powinni pielgrzymować” przedstawiającej w przystępnej formie teologię chrześcijańskiego pielgrzymowania. Zaprezentowana zostanie także sesja posterowa pod tytułem „Camino de Santiago - najpiękniejsza droga świata w Hiszpani, w Polsce i w województwie małopolskim”.

Udział w konferencji jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich chętnych, natomiast organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zgłaszania chęci uczestnictwa przy wykorzystaniu interaktywnego formularza dostępnego pod tym adresem. Dla osób, które zarejestrują się do dnia 13 października, przewidziane są pakiety materiałów konferencyjnych (ilość pakietów ograniczona).

W Brzesku i okolicach funkcjonuje bogata sieć ogólnodostępnych miejsc zakwaterowania. Osoby przybywające na konferencję mogą skorzystać z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (ul. Piastowska 2b, tel. +48 14 652 03 40, +48 14 66 300 63 e-mail: recepcja@ssm-brzesko.pl, https://noclegi-brzesko.pl/). Dla uczestników została zarezerwowana pewna pula miejsc, z których można skorzystać podając przy zgłoszeniu hasło: "Konferencja Jakubowa". Rezerwacja możliwa jest do dnia 13 października i odbywa się niezależnie od zgłaszania udziału w konferencji.


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z ks. dr. D. Doburzyńskim (koordynującym prace sekretariatu konferencji) pod nr tel. 507 025 870.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba

Dyżury w konfesjonale

2023-09-23 21:39:10

SAKRAMENT SPOWIEDZI SWIETE) W BRZESKIE] FARZE DYZUR KAPLANA W KONFESJONALE: Podczas kazdej Mszy swietej; Wtorek: 7:30 - 8:30; Sroda: 17:30 - 18:30; Czwartek: 7:30 - 8:30; Piatek: 7:30 - 8:30 i 17:30 - 18:30; Sobota: 7:30 - 8:30 i 17:30 - 18:30

Przydział czynności duszpasterskich kapłanów w parafii

2023-09-23 21:35:44

Ks. Prałat mgr Józef Drabik – proboszcz

W Parafii odpowiedzialny jest za:

 • Wszystkie sprawy duchowo-materialne
 • Radę duszpasterską i ekonomiczną
 • Akcję Katolicką
 • Caritas
 • Róże żywego różańca
 • Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej;
 • Komitet Odnowy i Troski o zabytkowy cmentarz parafialny
 • Kapelaństwo DPS-u
 • Przeprowadzenie rozmów przedmałżeńskich
 • Bractwo Jakubowe
 • Asystent kościelny Szkoły Katolickiej
 • Kapelan Dróg świętego Jakuba w Diecezji Tarnowskiej
 • Diecezjalny Duszpasterz Cechu Rzemiosł Różnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Audytor Sądu Diecezjalnego

 

Ks. mgr Łukasz Polniaszek – senior wspólnoty kapłańskiej

W Parafii odpowiedzialny za:

 • Organizację pracy kapłanów w parafii
 • Intencje mszalne
 • Duszpasterstwo młodzieży „Fideles”
 • Zespół „Eleos”
 • Katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych oraz Prefekt w tej Szkole
 • Katechizację Przedmałżeńską
 • Duchową opiekę nad Poradnią Rodzinną
 • Przeprowadzanie Dnia Skupienia dla narzeczonych
 • Przeprowadzanie rozmów przedmałżeńskich i przygotowanie dokumentów do ślubu
 • Opiekun Bractwa Szkaplerznego
 • Opiekun Rycerstwa Niepokalanej
 • Opiekun chóru parafialnego
 • Posługę pierwszopiątkową chorych
 • Przewodnik grupy nr 8 św. Stanisława BM PPT na Jasną Górę
 • Dekanalny Duszpasterz Młodzieży
 • Okręgowy Duszpasterz Młodzieży na okręg brzeski
 • Wicenotariusz Dekanatu Brzesko
 • Administrator strony Facebook Parafii 

 

Ks. mgr Józef Waśko – kapelan

W Parafii odpowiedzialny za:

 • Kapelaństwo w Powiatowym Szpitalu, ZOL-u i Hospicjum im. Św. Jana Pawła II
 • Wspólnotę Samarytańską
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy „Ostoja”
 • Rejonowy duszpasterz Osób Niepełnosprawnych
 • Rejonowy Opiekun Stowarzyszenia Brzeskich Amazonek
 • Opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy oddział Brzesko
 • Duchowy Opiekun Wojowników Maryi
 • Posługę pierwszopiątkową chorych

 

Ks. mgr Daniel Czerwień

W Parafii odpowiedzialny za:

 • Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ
 • Różaniec Krwi Chrystusa
 • Przygotowanie dzieci do I Komunii świętej i spowiedzi ze PSP nr 1
 • Przygotowanie I rocznicy Komunii świętej
 • Przygotowanie do bierzmowania młodzieży z klas 7
 • Katechizację w PSP nr 1 i PSP nr 3
 • Opiekę nad grupą Apostolstwa Modlitwy i Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego
 • Organizację pielgrzymek autokarowych do sanktuariów w: Bochni, Okulicach, Porąbce Uszewskiej oraz pieszej pielgrzymki do Szczepanowa
 • Posługę pierwszopiątkową chorych

 

Ks. mgr Marcin Byś

W Parafii odpowiedzialny za:

 • Ceremoniarzy i Lektorów
 • Rodzinę Kolpinga
 • Katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych
 • Duchowa Opiekę nad Diakonią Życia
 • Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
 • Organizację Dekanalnych i Rejonowych rozgrywek w piłce halowej LSO
 • Organizację Dekanalnego Kursu Lektorskiego
 • Posługę pierwszopiątkową chorych

 

Ks. mgr Krzysztof Romański

W Parafii odpowiedzialny za:

 • Odnowę w Duch świętym
 • Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie
 • Grupę Ojca Pio
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania młodzieży z kl. 8
 • Przygotowanie dzieci do I Komunii świętej i spowiedzi ze PSP nr 3
 • Katechizację w PSP nr 3
 • Posługę pierwszopiątkową chorych

 

Ks. mgr Marcin Natonek

W Parafii odpowiedzialny za:

 • Aspiranci i Ministranci
 • Duszpasterstwo młodzieży „Fideles”
 • Prowadzenie Mszy świętej dla dzieci w niedzielę i w pierwszy piątek
 • Klub Sportowy „Jakub”
 • Świetlicę Parafialną
 • Duchowa opiekę nad DSM;
 • Duchową Opiekę nad Rodzinnym Pielgrzymowaniem Drogami św. Jakuba Organizację Biegu Jakubowego
 • Organizację Konkursu Kolęd i Pastorałek o Muszlę św. Jakuba
 • Katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych oraz w PSP nr 1
 • Administrator strony Facebook Parafii 
 • Posługę pierwszopiątkową chorych

 

Ks. mgr Roman Koza

W Parafii odpowiedzialny za:

 • Męski Różaniec
 • Apostolat Margaretek
 • Posługę pierwszopiątkową chorych


Pielgrzymka na Święty Krzyż

2023-09-14 21:03:22

przypomnienie o pielgrzymce na święty krzyż

Muzyka w Zabytkach - plakat

2023-09-03 20:14:00

Muzyka w Zabytkach - plakat

Następna strona →